Hakkımızda

Biz Kimiz?

Misafirlerimizin rahat ve konforlu bir şekilde, kendilerini özel hissederek seyahat etmelerini sağlayan bir ekibiz.

Mükemmeli Hedefleriz İşimizde uzmanız

İşimizi en iyi şekilde yapmamızı sağlayacak insan kaynağına, teknik bilgiye ve donanıma sahibiz. Global anlamda genel kabul görmüş en iyi uygulamalar ve inisiyatiflerle rekabet gücümüzü artırır, kurumsal uygulamalarımız ile örnek teşkil ederiz. İş yapış şeklimizle fark yaratırız.

Yüksek başarıyı hedefler ve ona ulaşırız

Sonuç odaklı çalışırız. Hedeflerimizi yüksek tutar ve işimizi yaparken nihai amacımızı aklımızdan çıkarmayız. Büyük resmi görür, sorumluluk alır, sonuca giden yolda yüksek motivasyonla çalışırız. Kurumumuzun stratejisini ve yönünü bilir, aldığımız her karar ve aksiyonda bunu dikkate alırız.

Yenilikçi ve yaratıcıyız

Meraklı, katılımcı ve paylaşımcıyız. Zamanın gereklerini takip eder, yeni fikir ve girişimlere destek veririz. Düşünmeye vakit ayırırız. Fırsat yaratmaktan ve problem çözmekten zevk alırız. Alışkanlıklarımızı sürekli sorgular, varsaymaktan kaçınırız. Hata yapmaktan korkmaz, hatalardan öğreniriz. Fark yaratmak için yılmadan çalışırız.

Misafirlerimizin başarısı için çalışırız

Misafirimiz ana odağımızdır. Kendimizi birer “WENT Vip” elçisi kabul eder, aldığımız her karar ve aksiyonla işimize ve misafirimize katkı yaratmak bilinciyle çalışırız.

Misafirimizin sesini dinleriz

Değişen talep ve gereksinimleri önceden görür, proaktif bir yaklaşım ile hızla çözüm üretmeye çalışırız. Önceliklerimizi misafirlerimizin öncelikleri belirler.

Ekip olarak çalışırız

Her birey ve fonksiyonun işe yaptığı katkıyı tanır ve bundan maksimum değer yaratmaya çalışırız. Birbirimize saygılı davranır, farklılıklara değer verir, katılımcılığı teşvik ederek bireysel inisiyatif ve sorumluluğa zemin yaratırız.

Açık ve dürüst ilişkiler kurarız

Misafirlerimiz ve diğer iş ortaklarımızla ilişkilerimizi şeffaflık, süreklilik, karşılıklı güven ve dürüstlük esasına göre yürütürüz.

Verdiğimiz sözü tutarız

Sözlerimiz, eylemlerimiz, davranış biçimlerimiz ve kararlarımız kendi içinde tutarlı bir bütündür. Yerine getiremeyeceğimiz vaatler vermeyiz, söz ve taahhütlerimizi mutlaka hayata geçiririz. Her birimiz, itibarımızı koruma ve yükseltme bilinciyle hareket ederiz. Ürün veya hizmetlerimizi kullanan misafirlerimiz, “WENT Vip” ile iş yaptıkları için hiçbir sorun yaşamayacakları güvenini hissederler.